Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
 
 
 
14
mrt.
Overige Evenementen

woensdag 14 maart 2018

Algemene ledenvergadering


Jaarlijkse ledenvergadering
Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

Woensdag 14 maart 2018 aanvang 20:00 uur

1 Opening door de voorzitter
2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 14 maart 2017
3 Jaarverslagen
4 Verslag van de kascontrole 2017
5 Jaarrekening 2017
6 Verkiezing van de kascontrolecommissie
7 Verenigingsbeleid 2018
8 Vaststelling van de begroting voor 2018
9 Vaststelling jaarcontributie en inschrijfgeld 2019
10 Afscheid commissieleden en huldigingen
11 Bestuursverkiezing
12 Rondvraag
13 Sluiting van de ALV door de voorzitter

 
   
 
 
Marvel Sites
Algemeen
Rabobank Paasloop
Don Quichotte Sparrenbosloop
Jeugdsite

Mail webmaster
 
 
 

© Atletiekvereniging Marvel 2015