Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
 
 
 
12
mrt.
Overige Evenementen

dinsdag 12 maart 2019

Algemene Ledenvergadering


voor alle leden, vrijwilligers en ouders
Beste leden,

Het bestuur nodigt jou van harte uit de ALV bij te wonen en je ideeŽn voor de club te delen.

Tijdens de jaarvergadering op dinsdag 12 maart a.s. legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiŽle gang van zaken in het afgelopen jaar. Tevens wordt de begroting 2019 en de contributie 2020 vastgesteld. De jaarstukken worden uitsluitend digitaal aangeboden. Een mailtje naar de secretaris (secretaris@avmarvel.nl) en Monique stuurt je de jaarstukken tijdig voor de ALV toe. Aanvang van de ALV is 20.00 uur exact. De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar.

AGENDA
1 Opening door de voorzitter
2 Concept notulen ALV woensdag 14 maart 2018
3 Jaarverslag Bestuur
Jaarverslag Commissie Trainers en Atleten
Jaarverslag WOC en WOC Jeugd
Jaarverslag Kantinecommissie
Jaarverslag Accommodatiecommissie
Jaarverslag Sponsorcommissie
Jaarverslag PR/communicatie commissie
Jaarverslag Activiteitencommissie
4 Verslag van de kascontrolecommissie 2018
5 Jaarrekening 2018
6 Verkiezing van de kascontrolecommissie 2019
7 Actualiseren huishoudelijk regelement
8 Verenigingsbeleid 2019
9 Vaststelling van de begroting voor 2019
10 Vaststelling jaarcontributie en inschrijfgeld 2020
11 Afscheid commissieleden en huldigingen
12 Bestuursverkiezing
13 Rondvraag
14 Sluiting van de ALV door de voorzitter

 
   
 
 
Marvel Sites
Algemeen
FAC Paasloop Boxtel
Don Quichotte Sparrenbosloop
Jeugdsite

Mail webmaster
 
 
 

© Atletiekvereniging Marvel 2015