Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik AV Marvel om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligerswerk:
Om AV Marvel als vereniging draaiende te houden, is er constant behoefte aan vrijwilligers, zowel incidenteel als meer structureel (zoals jury- en commissieleden).
U bent van harte welkom.
Het bestuur van AV Marvel verwacht van haar leden (en ouders van jeugdleden) een bijdrage van minimaal tweemaal 2 uur per jaar.
Hieronder kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat:
 
Incidenteel (oproepbasis):
Bardienst in de kantine / clubavonden of bij wedstrijden
Hulp bij thuiswedstrijden (bijv. Paasloop / Sparrenbosloop/Pupillen-Jun CD wedstrijden)
Opbouwen parcours / hulp bij jureren
EHBO hulp bij thuiswedstrijden (in bezit van geldig EHBO diploma)
Begeleiding van onze jeugd bij uitwedstrijden
Grote schoonmaak kantine / kleedkamers
Ondersteuning accommodatiecommissie (klussen)
Anders, nl.
Structureel (regelmatig werk als vast lid bij commissies):
Jurylid (jurycursus volgen)
Lid worden van het bestuur of een commissie (interessant werk)!!
Trainer (volgen van trainercursus)
 
Huishoudelijk reglement
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement van AV Marvel.
Het huishoudelijk reglement staat op de website onder 'over de club - algemene informatie'.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking