Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
 
 
 
Bestuur

Uitloting obligaties jaarvergadering 2014
Markant 11 maart


Tijdens de jaarvergadering op 11 maart is de loting verricht voor de 9e aflossing van de obligatielening voor het clubgebouw. Obligaties met eindcijfer 5 kunnen vanaf nu worden aangeboden aan de penningmeester.
In 2001 is de vereniging gestart met de voorbereiding van de realisering van een nieuw clubhuis dat in 2002 in gebruik is genomen. De financiële middelen zijn op verschillende manieren bij elkaar gesprokkeld o.a. door het uitschrijven van een renteloze obligatielening. Deze obligatielening wordt voor het eerst in 2006 en daarna in 10 jaarlijkse termijnen uitgeloot. De totale obligatielening bestaat uit 10 uitlotinggroepen. Elk jaar tijdens de jaarvergadering zal één groep uitgeloot worden voor aflossing. Per uitlotinggroep worden 3 premies beschikbaar gesteld van elk € 50,-. Ook deze premies zullen tijdens de vergadering uitgeloot worden. Tijdens de jaarvergadering van 11 maart 2014 heeft Karel Veldhuizen onder het toeziend oog van vele clubleden de 9e groep uitgeloot.

UITLOTINGSGROEP 5

 
5
Ria en Jan Wagenaars Van Randerodestraat 62
 
15
Ria en Jan Wagenaars Van Randerodestraat 62
 
25
Chris Clemens De Wagenmaker 7
 
35
A.V. Marvel (gift Jos Reinhard)
 
45
Marria van den Hoven Sint Willibrordstraat 51
 
55
Vincent van Zeeland Molenpad 3
 
65
Ine van Zeeland Molenpad 3
 
75
Gerrie Timmermans Kalksheuvel 2a
 
85
Gerrie Timmermans Kalksheuvel 2a
 
95
Maria v.d. Donk Oosterpad 2
 
105
Ton v.d. Donk Oosterpad 2
 
115
Bert van der Steen Sint Willibrordstraat 14
 
125
Bert van der Steen Sint Willibrordstraat 14
 
135
Peter Olijslagers Kalksheuvel 2a
 
145
Peter Olijslagers Kalksheuvel 2a
 
155
Sjef Dankers Schijndelseweg 80
 
165
A. de Rouw Schuttershof 10
 
175
A. de Rouw Schuttershof 10
 
185
Edward Wagenaars Hof ter Aa 74
 
195
Bibi van Oers Molenstraat 86
 
 
Bonus € 50,00
 
15
Ria en Jan Wagenaars Van Randerodestraat 62
 
55
Vincent van Zeeland Molenpad 3
 
175
A. de Rouw Schuttershof 10

De aflosbaar gestelde obligaties en de 3 met premie uitgelote obligaties moeten fysiek aangeboden worden aan

penningmeester Jan Verhoeven, De Strodekker 10 te Boxtel. De penningmeester zorgt dan voor boeking van de

bedragen op de rekening van de begunstigden. Indien de obligaties 3 jaar na de eerste dag waarop zij betaalbaar

zijn gesteld, niet ter betaling zijn aangeboden, verjaren ze ten bate van de vereniging.

   
 
Marvel Sites
Algemeen
FAC Paasloop Boxtel
Unilux Sparrenbosloop
Jeugdsite

Contact AV Marvel
 
 
 

© Atletiekvereniging Marvel 2019