Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
 
 
 
Bestuur

Aflossing obligatielening 2015
Jaarvergadering 10 maart 2015


Tijdens de jaarvergadering op dinsdag 10 maart is de 10e en laatste uitloting verricht voor de obligatielening. Alle obligaties met eindcijfer 2 zijn nu inwisselbaar.
In 2001 is de vereniging gestart met de voorbereiding van de realisering van een nieuw clubhuis dat in 2002 in gebruik is genomen. De financiële middelen zijn op verschillende manieren bij elkaar gesprokkeld o.a. door het uitschrijven van een renteloze obligatielening. Deze obligatielening wordt voor het eerst in 2006 en daarna in 10 jaarlijkse termijnen uitgeloot. De totale obligatielening bestaat uit 10 uitlotinggroepen. Elk jaar tijdens de jaarvergadering zal één groep uitgeloot worden voor aflossing. In 2015 was geen loting noodzakelijk omdat het de 10e en tevens laatste trekking betrof. Per uitlotinggroep worden 3 premies beschikbaar gesteld van elk € 50,-. Deze premies zijn tijdens de ALV van 10 maart 2015 uitgeloot.
Tijdens de jaarvergadering van 10 maart 2015 heeft Karel Veldhuizen onder het toeziend oog van vele clubleden de premies uitgeloot.

UITLOTINGSGROEP 10 SERIE 2
02 Ria en Jan Wagenaars Van Randerodestraat 62
12 Ria en Jan Wagenaars Van Randerodestraat 62
22 Chris Clemens De Wagenmaker 7
32 René van der Donk Leeuwendaalder 4
42 René van der Donk Leeuwendaalder 4
52 Leo Spikmans Oude Kerkstraat 18
62 Hannie Spikmans Oude Kerkstraat 18
72 Peter Boley Elzengaard 64
82 Jacqueline Boley Elzengaard 64
92 Erwin Fisser Burg. V. Tuylkade 74 bi
102 Fred Fisser Het Schild 62
112 Bert van der Steen Sint Willibrordstraat 14
122 Bert van der Steen Sint Willibrordstraat 14
132 Drewes van Kampen Populierenstraat 11
142 Marvel Gift Dr. Van de Ven
152 Jack van Geel Mgr. Wilmerstraat 25
162 Jack van Geel Mgr. Wilmerstraat 25
172 Henk van der Steen Van Hornstraat 22
182 Jan Dankers Van Hornstraat 34
192 Arjan Witteveen Rechterstraat 24
202 Hetty Witteveen Rechterstraat 24

De volgende 3 obligaties zijn getrokken met een premie van € 50,00.
52 Leo Spikmans Oude Kerkstraat 18
62 Hannie Spikmans Oude Kerkstraat 18
82 Jacqueline Boley Elzengaard 64

De aflosbaar gestelde obligaties en de 3 met premie uitgelote obligaties moeten fysiek aangeboden worden aan penningmeester Jan Verhoeven, De Strodekker 10 te Boxtel. De penningmeester zorgt dan voor boeking van de bedragen op de rekening van de begunstigden. Indien de obligaties 3 jaar na de eerste dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet ter betaling zijn aangeboden, verjaren ze ten bate van de vereniging.
   
 
Marvel Sites
Algemeen
FAC Paasloop Boxtel
Unilux Sparrenbosloop
Jeugdsite

Contact AV Marvel
 
 
 

© Atletiekvereniging Marvel 2019