Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
 
 
 
Bestuur

Nieuwjaarstoespraak 2020
Marvelous New Year 4 januari 2020


Tijdens de nieuwjaarsreceptie sprak onze voorzitter Martin van der Broek onderstaande nieuwjaarstoespraak uit.
Welkom bij de nieuwjaarsreceptie van AV Marvel

Bedankt activiteiten commissie voor het mogelijk maken van deze avond.
Bedankt ook alle vrijwilligers en sponsoren die zich ook weer in 2019 hebben ingezet voor de vereniging. Zij zorgen er voor dat jong en oud kunnen genieten van de atletieksport.

Op de uitnodiging voor deze bijeenkomst werd jullie een korte terugblik beloofd op Marvel in 2019 en een blik vooruit naar 2020.

Wat bracht 2019 ons?
We kunnen trots zijn op onze club. Als vereniging staan we er goed op als we kijken naar het aantal leden, financiën en het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de club. En laten we niet vergeten de sportieve prestaties van vele actieve leden.

Ook in 2019 hebben we weer laten zien dat we samen veel kunnen bereiken.
Om met een paar feiten te beginnen.
• Het aantal leden is de laatste 4 jaar gegroeid. Afgelopen jaar is gestabiliseerd rond de 275. Daarvan zijn er 70 jeugdleden.
• We hebben een mooie groep sponsoren.
• Er zijn dit jaar welgeteld 99 chocolade letters uitgedeeld door Sinterklaas aan mensen die zich hebben ingezet voor de club. Dat is een mooie groep vrijwilligers waar ik trots op ben.

In 2019 hebben zij veel mogelijk gemaakt. Om een aantal zaken te noemen:
- Er zijn sociale evenementen en wedstrijden georganiseerd voor de jeugd en volwassenen. Voor sociale activiteiten van loopgroepen is een vergoeding beschikbaar gesteld. Hier is goed gebruik van gemaakt,
- een Run to the Start Eindhoven traject voor mensen met al wat kilometers in de benen (voor het vijfde jaar!) en een starters groep (nog langer georganiseerd) zijn succesvol begeleid. Dit zorgde voor veel enthousiasme en nieuwe leden.
- Er is weer actief gecommuniceerd in de diverse media over activiteiten van Marvel, waardoor onze bekendheid wordt vergroot.
- We hebben een prima onderhouden accommodatie.
- Onze wedstrijden voor jeugd en senioren werd goed bezocht. De Sparrenbosloop en Paasloop groeiden qua aantal deelnemers. De Sparrenbosloop kreeg met Unilux een nieuwe enthousiaste sponsor die na de wedstrijd voor drie jaar heeft bijgetekend.
- Onze trouwe sponsor Jan Struyken van Lopers Company is gestop met zijn activiteiten. In Run2Day Den Bosch hebben we een mooie vervanger als wedstrijd subsponsor en bord sponsor gevonden.
- Via de nieuwe Rabobank clubactie hebben we dit jaar ruim 800 euro ontvangen. Dit ontvangen we dankzij stemmen van leden van de Rabobank. Mocht je klant zijn bij de Rabobank maar nog niet stemmen vraag dan aan onze penningmeester Jan Verhoeven hoe dat werkt.

En natuurlijk zijn we blijven doen waar we veel lol aan beleven!
- Ten eerste samen trainen onder de motiverende leiding van onze trainers. Wij moeten hen allen dankbaar zijn voor de tijd en energie die zij steken in het verzorgen en voorbereiden van de trainingen. Petje af voor onze trainers! Bedankt voor jullie inzet.
- Ten tweede de gezamenlijke deelname aan veel wedstrijden door jeugd en senioren.
- En tot slot deelnemen aan sociale activiteiten voor jeugd en volwassenen die onder andere door de activiteiten commissie worden georganiseerd.

De tijd gaat door. Tijd voor een blik vooruit.
2020 is begonnen; een nieuw jaar waar we wat mij betreft samen wat moois van gaan maken en doorgaan met wat we leuk vinden; samen sporten en mooie evenementen en activiteiten neerzetten.

Ook een jaar waarin ik na 4 jaar afscheid neem als voorzitter. Ik blijf actief in de commissie PR en Sponsoring en als assistent trainer.

Voor 2020 wil ik 4 punten noemen die we als bestuur prioriteit geven.
1 Een belangrijk initiatief voor 2020 is het realiseren van Led verlichting op de atletiekbaan. Het bestuur heeft hier het nodige voorwerk voorgedaan. Doel is een betere lichtkwaliteit op de baan, een flexibeler gebruik van de verlichting en minder verbruik van stroom (duurzaam en kosten besparend). Het gaat om een behoorlijke investering. Door subsidies van rijk en gemeente kan een terugverdien tijd van 8 jaar worden gerealiseerd.
Informatie over de mogelijkheden en offertes zijn opgevraagd en beoordeeld. Een aanvraag voor realisatie is bij de gemeente ingediend. Indien die akkoord is kan opdracht worden verstrekt. Realisatie voor eind maart is mogelijk. Nadere informatie zal via nieuwsbrief worden verstrekt. Daarbij wordt aangegeven waar je vragen kunt stellen. Indien gewenst wordt er een informatie bijeenkomst georganiseerd. Trekker van het traject is bestuurslid Willie Verberne.

2 Het bestuur zal tijdens de algemene ledenvergadering het voorstel doen om ze sport accommodatie rookvrij te maken Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen wat ons betreft niet bij elkaar. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht en buiten het terrein te roken.

3 Een belangrijk speerpunt blijft het realiseren van onderlinge verbondenheid tussen leden en van leden met de club.

Zoals ik eerder al stelde staan we er als vereniging goed op. Om dit vast te houden moeten we ervoor zorgen dat leden zich niet alleen welkom voelen, maar ook Marvel in hun DNA krijgen. Zich verbonden voelen met de andere leden en de club.
Dit gaat niet altijd van zelf. We moeten daar samen aan werken.
Dit doen we al met gezamenlijke activiteiten binnen en buiten de sport.

We zijn er ook allemaal verantwoordelijk voor dat Marvel een club is waar je graag komt en bij wilt blijven horen. Samen komen we verder. Dat is de essentie van een vereniging.
Het bestuur en de diverse commissies staan open voor iedereen die hier aan wil bijdragen. Dus heb je een idee? Laat het weten en kijk wat je zelf kunt bijdragen aan een verbetering.

Een voorbeeld is een idee van de jeugd om hun uitstraling te versterken; zij willen graag een uitbreiding van de clubkleding met Marvel Hoodies. (voor degene die niet weten wat dat zijn; een moderne variant op een trainingsjack; een sweater met capuchon)
Onze jeugd coördinator Bas Peeters gaat dit organiseren. Ze worden niet alleen aangeboden aan de jeugd, maar ook voor alle andere leden en vrijwilligers.
Dankzij de club van 50 en sponsor Pack Partners International, het bedrijf van ons lid Jan Bakx kunnen de Hoodies voor een bedrag rond de 10 euro worden aangeboden. Deze actie wordt in januari gestart.
Een ander voorbeeld van het realiseren van verbondenheid is het samen trainen naar specifieke wedstrijden zoals de halve marathon van Eindhoven en La Roche. Monique Dongelmans heeft mij gevraagd om te melden dat de La Roche training ook in 2020 zal worden verzorgd. Meer informatie volgt en is ook te verkrijgen via Monique en trainer Crist van Roosmalen.

4 Bewustwording bij alle leden dat een bijdrage aan de club onderdeel is van je lidmaatschap
In onze ledenwerving vergeten we in ons enthousiasme wel eens om te benadrukken dat je als lid van een vereniging ook een bijdrage moet leveren aan het draaiende houden van de vereniging. Die vereniging is ten slotte niet meer dan de optelsom van de individuele leden.
Een bijdrage aan de club is onderdeel van je lidmaatschap.
Op dit moment zijn er weliswaar 100 mensen die zich in zetten voor de club, maar dus ook ruim 150 voor wie dit een mooie kans is in 2020.

Vrijwilligers werk doe je niet voor het geld, maar het geeft je een goed gevoel iets neer te zetten waar anderen en ook jij zelf van profiteert! Overigens krijg je voor een structurele inzet als trainer of commissie lid wel een vrijwilligers vergoeding of korting op je contributie en worden opleidingskosten vergoed.
Biedt dus je diensten aan en als je gevraagd wordt om iets bij te dragen aan de club zeg dan Ja. Behalve als het echt niet kan. Doe dan eens het aanbod om op een ander moment iets te doen. Het ‘druk hebben’ is ten slotte een kwestie van prioriteitstelling.

We staan daarbij open voor nieuwe werkvormen en flexibele inzet. Je kan bijvoorbeeld instappen in een werkgroep voor organisatie van wedstrijden of helpen met de promotie van de club. Dit kan ook in een vorm die bij jou past. Dus bijvoorbeeld 1 keer in de maand training geven aan de jeugd of ondersteunen bij een wedstrijd of het uitwerken van ideeën die bijdragen aan het binden en verbinden van de leden.

We staan hier denk ik als betrokken leden van Marvel we moeten samen iedereen laten beseffen dat een vereniging bestaat uit feit dat je komt halen en brengen. Alleen halen kan niet. Als dat is waar te veel leden voor kiezen dan ga je naar een ander model waar betaald moet worden voor allerlei diensten.
Zo deed de voorzitter van voetbalclub DVG in Liempde recent de suggesties om de taken van de penningmeester in te gaan kopen bij een administratie kantoor. Hetzelfde zou kunnen gelden voor de ledenadministratie, trainers en kantinebeheer.

Dit zou natuurlijk een ander contributie met zich meebrengen en de cultuur van een vereniging sterk veranderen.

Voor 2020 ik een concrete vraag aan u:
Op dit moment 2 nieuwe bestuursleden waaronder een voorzitter en (jeugd)trainers.
Mijn vraag aan jullie: wie ken jij in je omgeving die dit kan oppakken of wat kan jij doen?

Het bestuur zoekt naar kandidaten en spreekt leden aan. Maar wij zijn hiervoor niet alleen verantwoordelijk. Dat zijn wij allen samen als leden van Marvel.

Vorig jaar heb ik min of meer dezelfde vraag gesteld. Ik zal hem ook herhalen tijdens de Algemene ledenvergadering en in de nieuwsbrief.
Voor zover de vooruitblik naar 2020


Nu naar een goede traditie die bedoelt is als waardering voor onze vrijwilligers en sporters.

De bekendmaking van de winnaars de Jan Peijnenburg bokaal en de Winkelman wisselbeker met bijbehorende oorkonden. De Jan Peijnenburg bokaal is voor de vrijwilliger van het jaar en de Winkelman wisselbeker voor de junior die zich het meest verbeterd heeft in het afgelopen jaar.
Allereerst de Jan Peijenburg bokaal voor de vrijwilliger van het jaar.

Gelukkig zijn er vele leden die het leuk vinden en de noodzaak ervan inzien om Marvel te helpen met allerlei taken. Zij zijn het kloppend hart van de vereniging. Maar ieder jaar zetten we 1 vrijwilliger extra in het zonnetje als vrijwilliger van het jaar.

Alle commissies binnen Marvel hebben bepaald wie voor 2019 vrijwilliger van het jaar is.

Het gaat dit jaar om een vrijwilliger die niet meer actief aan de trainingen deelneemt, maar die al vele jaren elke week klaarstaat voor de vereniging en een vriendelijk woord heeft naar de atleten.
Zeker na de dinsdag- en donderdagochtend training snakt menig atleet naar haar begroeting en het aanbieden van een heerlijk kopje koffie.

Ik ben trots op onze vrijwilliger van het jaar 2019: Bertha van Dijk.

In de jaren 90 was Bertha, samen met dochter Petri, actief looplid bij Marvel toen nog onder de bezielende leiding van Drewes.
Toen de benen niet meer zo wilden is ze lange tijd weg geweest.
Vanuit de ochtendgroep rees de vraag of er iemand de koffie en thee wilde verzorgen.
Hierbij werd meteen aan Bertha gedacht.

En ja, Bertha was bereid dit op zich te nemen.
Al vele jaren (misschien wel 15 jaar) verzorgt Bertha de koffie en thee op de dinsdagochtend.
Toen een vijftal jaren geleden ook voor de donderdagochtend een ‘vacature’ ontstond (Lea stopte ermee) bood Bertha aan ook deze ochtend de warme drankjes te verzorgen. De trainers en de lopers zijn hier erg blij mee. We zijn trots op en blij met vrijwilligers zoals Bertha!

Bertha wordt dit jaar 88. Ondanks haar leeftijd hopen we dat ze nog vele jaren de koffie en thee mag uitserveren.

Nu naar een andere belangrijke prijs voor Marvel: de Winkelman wisselbeker. Deze beker gaat naar die junior (A tot en met D) die in het afgelopen jaar de meeste vooruitgang heeft geboekt.

Met dank aan de persoonlijke records die Henk van den Langenberg, heeft bijgehouden heeft John van den Horst de uitslag opgemaakt.

Winnaar is iemand die zich sterkt verbeterd heeft op de onderdelen:
- verspringen (+146 punten)
- speerwerpen (+139 punten), en
sprint (+110 punten).

Winnaar van de Winkelman wisselbeker is: Lucas de Geus.

Gefeliciteerd en graag een applaus!

Tot slot wil ik met jullie het glas heffen op een gelukkig en sportief 2020.
Proost op 2020!
   
 
Marvel Sites
Algemeen
FAC Paasloop Boxtel
Unilux Sparrenbosloop
Jeugdsite

Contact AV Marvel
 
 
 

© Atletiekvereniging Marvel 2021