Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
 
 
 
10
mrt.
Overige Evenementen

dinsdag 10 maart 2020

Algemene Ledenvergadering


Jaarlijkse ledenveragdering
Agenda Algemene ledenvergadering


Dinsdag 10 maart 2020 aanvang 20.00h

1. Opening door de voorzitter
2. Concept notulen ALV woensdag 12 maart 2019
3. Jaarverslag bestuur en jaarverslagen commissies
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Jaarrekening 2019
6. Verkiezing van de kascontrolecommissie
7. Toelichting aanschaf LED verlichting
8. Verenigingsbeleid 2020
9. Vaststelling begroting 2020
10. Vaststelling contributie en inschrijfgeld 2021
11. Afscheid commissieleden en huldigingen
12. Bestuursverkiezing
13. Rondvraag
14 Sluiting van de ALV door de voorzitter
   
 
 
Marvel Sites
Algemeen
FAC Paasloop Boxtel
Unilux Sparrenbosloop
Jeugdsite

Mail webmaster
 
 
 

© Atletiekvereniging Marvel 2019