Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
 
 
 
Sponsoring

Sponsorvisie Marvel


Een samenvatting van onze sponsorvisie

Karakterisering Marvel

Op dit moment is Marvel een vereniging met 280 leden. Marvel is een vereniging waar een goede sfeer heerst en waar onder deskundige leiding op niveau wordt gesport. Er is vooral ook volop ruimte om recreatief te sporten. Elk jaar organiseert de vereniging verschillende evenementen, zoals de Paasloop en de Sparrenbosloop. Ook wordt regelmatig gezamenlijk aan wedstrijden meegedaan. Het gaat dan niet alleen om competitiewedstrijden. Jaarlijks doet bijvoorbeeld een aantal leden mee aan de marathon van Eindhoven!

De toekomst

De kunststofbaan maakt het voor de vereniging mogelijk om zich op de technische atletieknummers en de middellange loopafstanden verder te ontwikkelen. Met de accommodatie wordt gestreefd naar een verdere ledengroei die op haar beurt de ontwikkeling van de vereniging kan stimuleren. Om deze ontwikkeling te ondersteunen is nieuw materiaal en mankracht (trainers) nodig. Dit betekent dat er naast fondsen voor de korte termijn ook middelen nodig zijn die er voor kunnen zorgen dat Marvel zich op de langere termijn op het financiŰle en sportieve vlak op een gezonde manier kan ontwikkelen.

Sponsorbeleid

Marvel kiest er in haar sponsorbeleid voor om bij voorkeur lange termijn afspraken te maken met haar sponsors. Bij langere contracten wordt daarom korting gegeven op de jaartarieven.

Een langere verbintenis heeft voordelen voor de sponsor en voor Marvel. Het biedt Marvel continu´teit. De sponsor krijgt langer de tijd om zijn naamsbekendheid te vergroten en te profiteren van de goodwill die hij/zij kweekt. Daarnaast wil Marvel haar sponsors graag betrekken bij de vereniging en de organisatie en haar medewerkers laten profiteren van de evenementen die Marvel organiseert. Wij zijn er van overtuigd dat een lange termijn verbintenis daarom voor beide partijen de grootste meerwaarde heeft.

Om te komen tot een onderlinge band kiest Marvel voor ÚÚn hoofdsponsor en een gering aantal subsponsors. Hierdoor is het mogelijk bij de verschillende evenementen en acties een grotere mate van exclusiviteit aan de sponsor te bieden.

Sponsormogelijkheden

Niet ieder bedrijf is hetzelfde en heeft zeker niet dezelfde wensen. Daarom hebben wij verschillende sponsorpakketten samengesteld waaruit u een keuze kunt maken. Maatwerk is echter het uitgangspunt en er is altijd ruimte om over uw specifieke wensen te praten.

   
 
Marvel Sites
Algemeen
FAC Paasloop Boxtel
Unilux Sparrenbosloop
Jeugdsite

Contact AV Marvel
 
 
 

© Atletiekvereniging Marvel 2019