Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
 
 
 
AV Marvel
Vacatures
Gepubliceerd november/december 2014


Hieronder vindt u de vacatures die op dit moment open staan bij de vereniging. Voor meer informatie kunt u terecht bij de hieronder vermelde contactpersonen of mail secretariaat@avmarvel.nl

Vacature

Omschrijving

Contactpersoon

Vrijwilligersco÷rdinator (ALGEMEEN)

Taken van de vrijwilligersco÷rdinator zijn:

  • Het inventariseren van het aanbod van vrijwilligers
  • Het inventariseren van de vraag naar vrijwilligersĺ
  • Het maken van functie- en taakomschrijvingen

Legt verantwoording af aan het bestuur.

Martin van den Broek

Voorzitter accommodatiecommissie (ACC)

De accommodatiecommissie voert het beheer en onderhoud van de accommodatie en materialen, heeft het sleutel- en alarmbeheer, ondersteunt de voorbereiding van wedstrijden en verzorgt de verhuur van de accommodatie. De voorzitter zit de vergaderingen van de commissie voor en co÷rdineert de hierboven genoemde werkzaamheden.

Karel Veldhuizen

Co÷rdinator verhuur baan (ACC)

Maakt onderdeel uit van de accommodatiecommissie en co÷rdineert de verhuur van de accommodatie aan scholen etc.

Karel Veldhuizen

Commissieleden (T&A)

De commissie T&A houdt zich bezig met de sporttechnische kant van de atletiek zoals de aanschaf van nieuwe materialen en de organisatie van trainingen en wedstrijdbezoek. De commissie zoekt ondersteuning.

Henk van de Langenberg

Jeugdtrainers (T&A)

Het verzorgen van de training van de junioren

Henk van de Langenberg

Jeugdco÷rdinator (T&A)

De jeugdco÷rdinator adviseert op het gebied van jeugdtrainers, wedstrijden en trainingen

Henk van de Langenberg

Voorzitter WOC

De WOC verzorgt de organisatie van thuiswedstrijden, ook de juryco÷rdinatie en de organisatie van thuiswedstrijden behoort tot haar werkzaamheden. Daarnaast behoort het opleiden van juryleden bij de taken van de WOC. De voorzitter co÷rdineert deze werkzaamheden

Karel Veldhuizen

Commissieleden (WOC)

Commissieleden voor de ondersteuning van de werkzaamheden van de WOC

Karel Veldhuizen

Juryco÷rdinator (WOC)

De juco zorgt voor voldoende juryleden en andere vrijwilligers bij wedstrijden.

Lea van Dijk

   
Marvel Sites
Algemeen
FAC Paasloop Boxtel
Unilux Sparrenbosloop
Jeugdsite

Contact AV Marvel
 
 
 

© Atletiekvereniging Marvel 2021