Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
 
 
 
AV Marvel
Protocol Unilux Sparrenbosloop
Sparrenbosloop
Zondag 25 oktober 2020


Untitled Document

vastgesteld 3 september 2020


53 ste UNILUX Sparrenbosloop op 25 oktober 2020 in Sparrenrijk, Boxtel
Protocol

Uitgangspunten van social distancing zijn:
1. Dit protocol is samengesteld op basis van de richtlijnen van de Atletiekunie d.d. 7 augustus jl.
2. Gezond verstand gebruiken staat voorop.
3. Te allen tijde volgen we de maatregelen van het RIVM.
4. Het creëren van een veilige omgeving voor alle deelnemers; vrijwilligers, bezoekers en betrokkenen.
5. De mogelijkheid bieden tot doorgang van hardloopevenementen.
6. Het voorkomen van rechtstreeks fysiek contact. Bedoeld dan wel onbedoeld.
7. Aanvullende hygiënemaatregelen.
8. Goede en transparante communicatie naar alle stakeholders.
Fasering: Per 1 juli 2020 mogen evenementen weer plaatsvinden indien voldaan wordt aan diverse voorzorgsmaatregelen. Vanuit de rijksoverheid zijn sportwedstrijden met bezoekers toegestaan.


Protocol
In dit protocol gaan we in op de maatregelen die gelden voor de organisatie, de deelnemers, de bezoekers en gemeente.
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
• Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
• Schud geen handen.
• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden.
Maatregelen voor de Unilux Sparrenbosloop
Algemeen:
• Protocol afstemmen met de gemeente voor de vergunningaanvraag, EHBO en politie, dan wel de meldingsplicht.
• De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het naleven van dit protocol.
• De wedstrijdleider is het aanspreekpunt voor de gemeente en/of hulpdiensten.
• De deelnemers krijgen een paar dagen voor de Unilux Sparrenbosloop een mail met als bijlage het protocol en wat van hen verwacht wordt, hieronder omschreven


Protocol voor deelname
• Heb je klachten, blijf dan thuis;
• Kom alleen;
• Kleed je, indien je met de auto komt, om in de auto. (plaats auto op de daarvoor aangegeven plaats)
• Kom je met de fiets, plaats fietsen op een door de organisatie aangegeven plaats;
• Je mag niet langer dan 15 minuten voor aanvang van de start aanwezig zijn;
• Meteen na afloop van de wedstrijd het wedstrijdterrein verlaten;
• De deelnemers ontvangen vooraf aan de wedstrijd een mail met routing aankomst (parkeren), parcours- en finishgebied;
• De deelnemer neemt eigen benodigde eten en drinken mee voor tijdens de wedstrijd. Er is geen consumptietent aanwezig;
• De deelnemers wordt erop gewezen dat ze buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals bij het vieren van een overwinnings-moment.


UNILUX Sparrenbosloop
• De Unilux Sparrenbosloop kent 3 starts;
• Elke start zal gedoceerd plaatsvinden, telkens met 3 personen naast elkaar, en druppelsgewijs;
• De Kidsrun start om 10.00 uur met maximaal 100 deelnemers;
• Daarnaast 2 starts voor de recreanten met elk een maximum van 150 deelnemers, om 10.30 uur de start voor de 3,6 km en 7,3 km voor jeugd en recreanten, 11.45 uur start de 11 km;
• EHBO is aanwezig en er zijn 2 AED’s voorhanden, bij de startplaats en halverwege het parcours;
• Vrijwilligers/medewerkers worden geïnstrueerd over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier het evenement mogelijk kunnen maken met 1,5 m afstand;
• Alle stakeholders worden regelmatig via de website, nieuwsbrief, social media en eventapp. op de hoogte gehouden over de voortgang van de organisatie;
• In het Sparrenrijk komen instructies om de hygiëneregels te hanteren;
• In het Sparrenrijk worden pamfletten met looprichtingen opgehangen (rechts aanhouden en 1,5 m afstand houden);
• Er is voldoende tijdsruimte bij de starts, zodat de deelnemers voldoende ruimte hebben om in de aangegeven startlanen 1,5 m afstand te houden.


Deelnemers
• Het aantal deelnemers is maximaal 100/150 atleten per start, waardoor voldoende (parcours)ruimte gegarandeerd kan worden;
• Om een geleidelijk verloop van het aantal aanwezigen te garanderen zijn er 3 starts. Hierdoor is de piekbelasting aanvaardbaar;
• De deelnemers ontvangen vooraf een mail met de gedragsregels en tijdens het evenement worden ze hierop nogmaals gewezen op de getroffen maatregelen;
• De organisatie zet vrijwilligers/stewards in voor het sturen op het gedrag van de deelnemers. Houden mensen zich niet aan de maatregelen, dan worden zij uit de wedstrijd gehaald;
• De actuele berichtgeving omtrent corona wordt bijgehouden en gecommuniceerd met de deelnemers.

Inschrijving
• Inschrijving is uitsluitend mogelijk via online voorinschrijving waarbij het aantal deelnemers gemaximaliseerd wordt zoals omschreven onder het hoofdstuk ‘algemeen’. * Kidsrun maximaal 100 deelnemers * 3,2 km en 7,3 km (1 en 2 ronden) maximaal 150 deelnemers * 11 km (3 ronden) maximaal 150 deelnemers
• Eindtijd van de voorinschrijving is t/m zondag 18 oktober.2020

Startbewijzen
Startbewijzen worden op het parkeerterrein van strandpaviljoen De Langspier, Molenwijkseweg 5c te Boxtel aan de deelnemers uitgereikt, dit uiteraard met in achtneming van de 1,5 meter afstand.

Startgebied
• Deelnemers komen maximaal 5 minuten voor de start in het startvak;
• Het startgebied wordt zodanig uitgebreid dat de 1,5 meter afstand voorafgaand aan de start gehanteerd wordt;
• De organisatie zorgt voor aanwezigheid van desinfectiemiddelen en/of water en zeep.

Parcours
• Het parcours is uitsluitend toegankelijk voor de deelnemers;
• De organisatie maakt afspraken met de gemeente over het gebruik van openbare ruimte en inzet van parcourscommissarissen en hulpdiensten;
• Het te volgen wedstrijdparcours wordt duidelijk met pijlen en linten aangegeven.

Verzorgingsposten
• De Unilux Sparrenbosloop kent geen verzorgingsposten;
• De organisatie adviseert de deelnemers in het gebruik van eigen drinkbeker / bidon / watertas;
• De organisatie zorgt voor voldoende vuilnisbakken bij start- en finishgebied.

Finishgebied
• Meteen na afloop van de wedstrijd wordt de deelnemers verzocht het wedstrijdterrein te verlaten;
• Het finishgebied is gescheiden van het startgebied waardoor voldoende ruimte blijft tussen finishende deelnemers en deelnemers die nog moeten starten;
• Na afloop kunnen de deelnemers een herinnering van de tafel pakken. Hierbij is er geen contact tussen de deelnemers en vrijwilligers;
• Er worden geen fysieke herinneringen bij de finish uitgereikt;
• In het finishgebied wordt met posters de looproutes naar de uitgang aangegeven (rechts aanhouden).

Vrijwilligers
• De vrijwilligers dragen tijdens het evenement mondkapjes;
• De organisatie informeert en instrueert de vrijwilligers (digitaal);
• Vrijwilligers hebben één specifieke taak die ze uitvoeren tijdens de dag;
• Het aantal vrijwilligers wordt tot het meest noodzakelijke aantal beperkt;
• De vrijwilligers van de EHBO houden zich aan het protocol van de GGZ.

Vervoer & logistiek
• De organisatie stelt een verantwoordelijke aan voor de flow van deelnemers en vrijwilligers;
• De organisatie informeert de deelnemers vooraf en adviseert hen alleen te komen;
• De organisatie zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsers bij Strandpaviljoen de Langspier.
• De organisatie geeft duidelijk aan waar auto’s en fietsen geparkeerd c.q. geplaatst kunnen worden;
• Door middel van posters worden de deelnemers gewezen op looproutes zodat het minimale 1,5 meter contact gewaarborgd is.

Sanitaire voorzieningen / kleedkamers / Garderobe
• Er is geen douchgelegenheid;
• Er zijn geen kleedkamers aanwezig. Dringend advies om te kleden bij de auto;
• Voor ALLE (zowel voor fietsers en automobilisten) deelnemers is op het parkeerterrein bij Strandpaviljoen de Langspier een garderobe partytent aanwezig waarin de kleding geplaatst kan worden;
• De organisatie zorgt voor voldoende sanitaire voorzieningen met water en zeep;
• De organisatie zorgt ervoor dat de sanitaire voorzieningen regelmatig schoongemaakt worden.

Nazorg
• De organisatie attendeert de deelnemers en vrijwilligers erop dat zij zich bij eventuele klachten daags na het evenement kunnen laten testen bij de GGD;
• De organisatie stuurt een paar dagen na de Unilux Sparrenbosloop een e-mail naar betrokkenen (deelnemers, vrijwilligers, partners) als een gezondheidscheck.

Maatregelen voor deelnemers
• De organisatie informeert de deelnemers zich te houden aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen;
• Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen na voorinschrijving. Via de website www.avmarvel.nl of www.inschrijven.nl ;
• Deelnemers wordt verzocht in sportkleding te komen (omkleden in auto);
• Deelnemers ontvangen vooraf aan de wedstrijd een mail met routing aankomst (parkeren), parcours en finishgebied;
• De deelnemer neemt eigen benodigde eten en drinken mee voor tijdens of na de wedstrijd. Er is geen consumptietent aanwezig;
• Deelnemers mogen pas 5 minuten voor de start in het startvak;
• De organisatie wijst de deelnemers het spugen van speeksel en leegmaken van de neus vóór, tijdens én na het evenement te vermijden;
• Deelnemers volgen altijd de aanwijzingen van vrijwilligers/de organisatie op;
• Deelnemers zorgen ervoor dat ze buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben met andere deelnemers en toeschouwers;
• De organisatie attendeert de deelnemers dat voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening de sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
• De wedstrijd kent geen prijsuitreiking. De organisatie verzoekt de deelnemers direct na de finish het Sparrenrijk te verlaten.

Maatregelen voor bezoekers
• De Unilux Sparrenbosloop is toegankelijk voor toeschouwers;
• Het aantal toeschouwers is beperkt tot 250. De ruimte in het Sparrenrijk is voldoende om de 1,5 meter afstand te garanderen;
• De organisatie instrueert waar nodig de toeschouwers;
• Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen is niet toegestaan.

AV Marvel
Bestuur/Wedstrijd Organisatie Commissie

   
Marvel Sites
Algemeen
FAC Paasloop Boxtel
Unilux Sparrenbosloop
Jeugdsite

Contact AV Marvel
 
 
 

© Atletiekvereniging Marvel 2019