Aannamebeleid vrijwilligers

Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen uw sportorganisatie een functie te vervullen.

Daarom hanteert Marvel onderstaand aannamebeleid met nieuwe vrijwilligers:
• bij aanmelding als vrijwilliger volgt een kennismakingsgesprek;
• indien vrijwilliger afkomstig is van een andere vereniging, check referenties, neem contact op met de club waar de vrijwilliger vandaan komt;
• vrijwilliger vraagt verplicht een VOG aan. Na 3-5 jaar dient dat geactualiseerd te worden;
• vrijwilliger wordt aangemeld bij de Atletiekunie;
• vrijwilliger dient op de hoogte gebracht te worden van de ‘Gedragsregels seksuele intimidatie AV Marvel’ zoals deze vermeld staan op de website.

Over de club Overzicht