Contributie 2023 / 2024

 

  2023   2024
Pupillen  € 140,00   € 147,00 
Junioren € 158,00 € 166,00
Senioren zonder wedstrijdlicentie (recreanten) € 158,00 € 166,00
Senioren met wedstrijdlicentie € 184,00 € 193,00
Wandelaars    € 27,50 € 27,50

Eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 20,00

Pupillen en junioren hebben altijd een wedstrijdlicentie.

Je kunt donateur worden van atletiekvereniging Marvel voor een minimum bedrag van € 27,50 per jaar.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende kalenderjaar en wordt zonder schriftelijke opzegging vóór 1 december telkens per 1 januari voor een jaar verlengd.